top of page

Osteopathie

De behandeling

De behandeling wordt voorafgegaan door een grondige klachtenanamnese en een uitgebreid bewegingsonderzoek. Hieruit moet blijken welke structuur zijn beweeglijkheid heeft verloren en hoe deze een invloed kan hebben op het klachtenpatroon van de patiënt.
Of osteopathie een herstellend effect kan hebben bij een bepaalde klacht is dus onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

* Zijn er weefsels in het lichaam met verminderde beweeglijkheid die de klachten kunnen veroorzaken, of daar verband mee houden;
 

* Is deze verminderde beweeglijkheid volledig of gedeeltelijk te herstellen of is het weefsel zodanig aangetast dat er geen herstel mogelijk is;
 

* Hoe groot is de kracht van het herstellend vermogen van de betreffende persoon(vitaliteit) en is hij of zij zelf ook bereid een bijdrage te leveren aan dat herstel, door b.v. voeding en leefgewoontes te veranderen.

Pas na uitgebreid osteopathisch onderzoek is duidelijk in welke mate osteopathie kan helpen en hoe de aard van de behandeling zal zijn.Tijdens de behandeling zal de osteopaat met zijn handen de bij onderzoek gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. Dit kan betekenen dat hij heel subtiele, heel zorgvuldig stimulerende of juist stevige handgrepen uitvoert op het lichaam. Dit gebeurt niet (alleen) op de plaats waar de pijn zich voordoet maar veelal op heel andere plaatsen dan daar waar de klacht zich bevindt. Osteopaten gebruiken geen apparatuur of medicijnen.

Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfherstellende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing). De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam (u) uit om zelf te genezen door de blokkades die de genezing in de weg staan, op te heffen. Het is dus goed mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van de klacht optreedt. D.w.z. het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat meestal niet zonder protest.
De periode tussen de behandelingen kan variëren van 2-3 weken tot 3 maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.

bottom of page